MENBER PROFILE

J

Fumimasa Tani

Bass

͐

Akiharu Nakahara

Guitar

E

Yuki Sakuragi

Vocal

c Si

Yuji Kida

Drums

aF

Kazuhiko Uosato

Guitar

ؑ Tq

Noriko Kimura

Keyboard

r

Mutsumi Isoguchi

Piano

R Tq

Noriko Sasayama

Chorus

y R

Mayuka Doi

Chorus